HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Едукација, обука, консултација и селекција

МОДУС-ЦЕНТАР

Консултативно-едукативен центар, составен од тим на обучени психолози со специјализирани познавања од менаџментот на човечки ресурси преку консултативни услуги и обуки им oвозможува на своите клиенти селекција на вистинските луѓе, личен и професионален раст и развој на вработените, максимално развивање на нивните работни потенцијали и нивно интегрирање во ефективни тимови.

Последни вести

Билтен
Календар
apply

Регистрација

Внесете го вашиот e-mail: Внесете го вашeто корисничко име: Внесете ја вашата лозинка: