HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Едукација, обука, консултација и селекција

МОДУС-ЦЕНТАР

Консултативно-едукативен центар, составен од тим на обучени психолози со специјализирани познавања од менаџментот на човечки ресурси преку консултативни услуги и обуки им oвозможува на своите клиенти селекција на вистинските луѓе, личен и професионален раст и развој на вработените, максимално развивање на нивните работни потенцијали и нивно интегрирање во ефективни тимови.

Последни вести

Обука за Професионален обучувач на возрасни 20.07.2014 МОДУС ЦЕНТАР е верификуван провајдер на верификувана програма од страна на Министерство за Образование и Наука на Р.М. за ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБУЧУВАЧ НА ВОЗРАСНИ и за ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБУЧУВАЧ НА ОБУЧУВАЧИ НА ВОЗРАСНИ. МОДУС ЦЕНТАР организира обука за ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБУЧУВАЧ НА ВОЗРАСНИ со почеток од месец септември 2014 година. Добиениот сертификат е национално верификуван како квалификација ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБУЧУВАЧ НА ВОЗРАСНИ. Оваа е нова квалификација на занимање, поради потребата за унификација и стандардизација на квалитет на обуките за возрасни на територија на Република Македонија, а во склад со Законот за образование на возрасни. »»
Билтен
Календар
apply

Регистрација

Внесете го вашиот e-mail: Внесете го вашeто корисничко име: Внесете ја вашата лозинка: